loading

Sách, tuyển tập

Những thói quen xanh / Sophie Giles, Kate Davies ; Nguyễn Linh Chi dịch

Tác giả : Sophie Giles, Kate Davies ; Nguyễn Linh Chi dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 32 tr. : tranh vẽ màu ; 22 cm + 2 tờ stickers màu

ISBN : 9786043561302

Số phân loại : 372.37

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường. 2. Trẻ em -- Hướng dẫn kỹ năng sống.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 65/2023
(K 507/16)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 66/2023
(K 507/17)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top