loading

Sách, tuyển tập

Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ : phương pháp xây dựng những công ty dịch vụ tuyệt hảo nhất thế giới / Leonard L. Berry ; Ánh Nguyệt dịch

Tác giả : Leonard L. Berry ; Ánh Nguyệt dịch

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 329 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

ISBN : 9786043118971

Số phân loại : 658.812

Chủ đề : 1. Công nghiệp dịch vụ. 2. Dịch vụ khách hàng -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1242/2023
(12189/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 1243/2023
(DN 2119/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top