loading

Sách, tuyển tập

Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng : giúp bạn và công ty sống sót, sống tốt, sống chất, và luôn về nhất / Harvey B. Mckay ; Trần Thị Minh Khuê dịch

Tác giả : Harvey B. Mckay ; Trần Thị Minh Khuê dịch

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 260 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786043118957

Số phân loại : 650.1

Chủ đề : 1. Thành công. 2. Thành công trong công việc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1240/2023
(11258)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 1241/2023
(DN 1290/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top