loading

Sách, tuyển tập

Vũ trũ ảo và cuộc cách mạng hóa vạn vật / Matthew Ball ; Vũ Nhân dịch

Tác giả : Matthew Ball ; Vũ Nhân dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 390 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786043657937

Số phân loại : 006.8

Chủ đề : 1. Internet -- Dự báo. 2. Môi trường ảo được chia sẻ -- Khía cạnh xã hội. 3. Siêu dữ liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 1379/2023
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 1380/2023
Đang xử lý kỹ thuật
Top