loading

Sách, tuyển tập

Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả / Đặng Thúy Hà

Tác giả : Đặng Thúy Hà

Nhà xuất bản : Công Thương

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 216 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043625141

Số phân loại : 658.85

Chủ đề : 1. Bán hàng. 2. Hài lòng khách hàng. 3. Lập kế hoạch chiến lược. 4. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 1377/2023
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 1378/2023
Đang xử lý kỹ thuật
Top