loading

Sách, tuyển tập

Hành trình nhân loại : nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng / Oded Galor ; Trần Thị Kim Chi, Đỗ Ngọc Quỳnh Chi dịch ; Vũ Thành Tự Anh hiệu đính

Tác giả : Oded Galor ; Trần Thị Kim Chi, Đỗ Ngọc Quỳnh Chi dịch ; Vũ Thành Tự Anh hiệu đính

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 297 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043851564

Số phân loại : 338.9001

Chủ đề : 1. Bình đẳng. 2. Lịch sử kinh tế. 3. Phát triển kinh tế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 1375/2023
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật VV 1376/2023
Đang xử lý kỹ thuật
Top