loading

Sách, tuyển tập

나는 땅이 될 것이다 : 한 권으로 읽는 이오덕 일기 / 이오덕 (Lee Oh Deok)

Tác giả : 이오덕 (Lee Oh Deok)

Nhà xuất bản : 양철북

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : 413 p. ; 21 cm

ISBN : 9788963721491

Số phân loại : 895.785

Chủ đề : 1. Văn học Hàn Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn xuôi Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I KOR 2118
(NV 2326/30)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top