loading

Sách, tuyển tập

OKRs - Tối ưu hóa hiệu suất của bất kỳ đội nhóm nào / Andrew S. Grove ; Nhóm dịch D-Institute

Tác giả : Andrew S. Grove ; Nhóm dịch D-Institute

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 264 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786043119022

Số phân loại : 658.5

Chủ đề : 1. Năng suất công nghiệp. 2. Quản lý công nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 1371/2023
(12072/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 1372/2023
(DN 2018/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top