loading

Sách, tuyển tập

The Shadow economy and its impact on the German welfare systems and the labour market / Axel Morer-Funk ; transl. by Andrew Sims

Tác giả : Axel Morer-Funk ; transl. by Andrew Sims

Nhà xuất bản : Goethe Inst. Inter Nationes

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Bonn

Mô tả vật lý : 18 tr. ; 29 cm

Số phân loại : 331.12

Chủ đề : 1. Khu vực tư nhân (Kinh tế học). 2. Lao động -- Đức -- Quản lý. 3. Luật và pháp chế lao động -- Đức. 4. Nhân công tạm tuyển -- Đức. 5. Thị trường lao động -- Đức. 6. Trốn thuế -- Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 354/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top