loading

Sách, tuyển tập

Từ điển Hà Nội địa danh / Bùi Thiết

Tác giả : Bùi Thiết

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 672 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 915.973103

Chủ đề : 1. Địa danh -- Việt Nam -- Hà Nội -- Từ điển.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9035
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 9036
(K08.26_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top