loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Public open spaces for the elderly in urban areas : a case study of Ho Chi Minh City, Vietnam / Lê Thị Thúy Hằng ; assessor : Hans-Joachim Linke, Le Thi Thu Huong

Tác giả : Lê Thị Thúy Hằng ; assessor : Hans-Joachim Linke, Le Thi Thu Huong

Nhà xuất bản : Technische Universität Darmstadt

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Darmstadt, Hessen, Germany

Mô tả vật lý : ix, 182 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 711.420959779

Chủ đề : 1. Không gian công cộng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Không gian mở -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Qui hoạch đô thị -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Sử dụng đất đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28727
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28728 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top