loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ứng dụng di truyền phân tử và di truyền số lượng phục vụ chọn giống cá tra kháng bệnh gan thận mủ / Trần Thị Phương Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Hữu Thịnh

Tác giả : Trần Thị Phương Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Hữu Thịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông Lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xxvi, 191, [44] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 639.37492

Chủ đề : 1. Cá tra -- Chăn nuôi -- Việt Nam. 2. Cá tra -- Di truyền học phân tử -- Việt Nam. 3. Cá tra -- Vi sinh vật học -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Nuôi trồng thủy sản -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28720
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28721 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top