loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện phát sinh phát triển và một số biện pháp quản lý bệnh đốm nâu (Neoscytalidium dimidiatum) gây hại thanh long / Nguyễn Thành Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Hòa

Tác giả : Nguyễn Thành Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Văn Hòa

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : xvi, 160, [173] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.77509597

Chủ đề : 1. Bảo vệ thực vật. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thanh long -- Bảo vệ thực vật -- Việt Nam. 4. Thanh long -- Bệnh và loài gây hại -- Việt Nam. 5. Thanh long -- Trồng trọt -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28716
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28717 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top