loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chất lượng sống của trẻ em những hộ gia đình nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay : nghiên cứu trường hợp quận 11 / Tạ Thị Thanh Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tiệp

Tác giả : Tạ Thị Thanh Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Tiệp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, 306, [41] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.230959779

Chủ đề : 1. Chất lượng cuộc sống -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quận 11. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Trẻ em -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quận 11 -- Điều kiện kinh tế. 4. Trẻ em -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Quận 11 -- Điều kiện xã hội. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28713
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28714 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top