loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Miền ý niệm vật dụng trong tiếng Việt (trên cứ liệu ca dao, tục ngữ và thành ngữ) / Nguyễn Đình Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Kính Thắng, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Tác giả : Nguyễn Đình Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Kính Thắng, Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 202, 76, [49] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.9228

Chủ đề : 1. Ca dao Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngôn ngữ học ứng dụng. 4. Tiếng Việt. 5. Tiếng Việt -- Thành ngữ. 6. Tục ngữ Việt Nam. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28707
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28708 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top