loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Hồ Chí MInh hiện nay / Nguyễn Mai Lâm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Mai Ước, Nguyễn Anh Quốc

Tác giả : Nguyễn Mai Lâm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Mai Ước, Nguyễn Anh Quốc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7], 176, [53] tờ : bảng, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.959779

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo dục -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Hiện đại hóa -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Tăng trưởng kinh tế -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28704
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28705 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top