loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tài chính toàn diện, ổn định ngân hàng và chất lượng thể chế : nghiên cứu tại các nước ASEAN / Nguyễn Đặng Hải Yến ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiều Dao

Tác giả : Nguyễn Đặng Hải Yến ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiều Dao

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 153, l, [31] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.10959

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Đông Nam Á. 3. Tài chính -- Đông Nam Á. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28692
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28693 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top