loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển du lịch đường sông ở thành phố Đà Nẵng / Nguyễn Thị Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Hồng, Trương Phước Minh

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Kim Hồng, Trương Phước Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [6], 156, 37, [49] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.479159751

Chủ đề : 1. Du lịch -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Đà Nẵng. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28689
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28690 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top