loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá hiện trạng và xây dựng các biện pháp quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường đất trong hoạt động nghĩa trang và nghĩa địa tại thành phố Hồ Chí Minh / Trần Thiện Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu

Tác giả : Trần Thiện Phong ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Liêu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 200, [25] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.750959779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nghĩa trang -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Nghĩa trang -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28686
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top