loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Dạy học một số yếu tố về số tự nhiên ở tiểu học theo hướng tiếp cận toán học trong ngữ cảnh / Nguyễn Thị Hồng Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Lộc, Lê Thái Bảo Thiên Trung

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Lộc, Lê Thái Bảo Thiên Trung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 175, 92, [62] tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Số tự nhiên -- Dạy và học (Tiểu học). 3. Toán học -- Dạy và học (Tiểu học). 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28677
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28678 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top