loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu số đo và chỉ số nhân trắc của học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Giao Hạ ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Huỳnh Trang

Tác giả : Nguyễn Thị Giao Hạ ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Huỳnh Trang

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, [323] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 599.94

Chủ đề : 1. Cơ thể người. 2. Học sinh -- Nhân trắc học -- Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 3. Nhân trắc học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28674
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28675 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top