loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tổng hợp vật liệu nanocomposite trên cơ sở Graphene Aerogel để hấp phụ, quang phân hủy chất màu hữu cơ trong nước / Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Thanh Phong, Nguyễn Hữu Hiếu

Tác giả : Trương Thị Phượng Nguyệt Xuân Trinh ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Thanh Phong, Nguyễn Hữu Hiếu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 197, [7] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 628.50284

Chủ đề : 1. Aerogels -- Ứng dụng công nghiệp. 2. Graphene -- Thành phần. 3. Kỹ thuật hóa học. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Vật liệu Nanocomposites. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28671
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28672 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top