loading

Luận án, luận văn

Ưng dụng phương pháp phản xạ toàn phần bên trong khi nghiên cứu màng mỏng Polypyromellitimide, giấy và sợi quang học / Nguyễn Thị Thu Thủy

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 136 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 535

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Màng quang học. 3. Phản xạ toàn phần bên trong (Quang học). 4. Phổ Raman. 5. Sợi quang học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11267
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top