loading

Sách, tuyển tập

Chưa thoát nợ / Trọng Tấu

Tác giả : Trọng Tấu

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 1964

Nơi xuất bản : Saigon

Mô tả vật lý : 175 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 335/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top