loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của dòng vốn quốc tế đến sự ổn định tài chính Asean / Lương Thị Thu Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trần Phúc, Trần Việt Dũng

Tác giả : Lương Thị Thu Thủy ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trần Phúc, Trần Việt Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, iii, 123, xxii, [20] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.6730959

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Đông Nam Á. 2. Đầu tư vốn -- Đông Nam Á. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Đông Nam Á -- Hội nhập kinh tế quốc tế. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 28660
(K07.24_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28661 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top