loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vốn đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh / Đào Văn Công ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Mận

Tác giả : Đào Văn Công ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Mận

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 141, [53] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.04150959772

Chủ đề : 1. Đầu tư nước ngoài -- Việt Nam -- Tây Ninh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Tây Ninh. 4. Vốn ngân hàng -- Việt Nam -- Tây Ninh. 5. Tây Ninh (Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28657
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28658 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top