loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình mở rộng chiến tranh của Mỹ ra toàn Đông Dương (1969-1973) / Nguyễn Minh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Dung

Tác giả : Nguyễn Minh Sơn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Dung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [8], 210, [59] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 959.7043

Chủ đề : 1. Chiến tranh Việt Nam, -- 1961-1975. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Đông Dương -- Lịch sử -- 1969-1973. 4. Đông Dương -- Quan hệ nước ngoài -- Hoa Kỳ -- 1969-1973. 5. Hoa Kỳ -- Quan hệ nước ngoài -- Đông Dương -- 1969-1973. 6. Việt Nam -- Lịch sử -- 1961-1975. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28654
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28655 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top