loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sử dụng một số dãy lặp trong nghiên cứu điểm bất động và điểm cân bằng / Nguyễn Trung Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Văn Dũng

Tác giả : Nguyễn Trung Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Bích Huy, Nguyễn Văn Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : iv, [16] tờ, 144 tr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.732

Chủ đề : 1. Cân bằng -- Toán học. 2. Không gian Banach. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Toán giải tích. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28651
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28652 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top