loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu biên giới Tây Nam : nghiên cứu ứng dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh / Trịnh Ngọc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Đức

Tác giả : Trịnh Ngọc Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Anh Đức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 147, [126] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 307.12160959772

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Tây Ninh -- Mộc Bài. 3. Qui hoạch vùng -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam -- Tây Ninh -- Mộc Bài. 4. Mộc Bài (Tây Ninh, Việt Nam) -- Chính sách kinh tế. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28648
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28649 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top