loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật về bảo vệ quyền của người nông dân trong hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản / Đỗ Thị Bông ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thanh Hương, Phạm Kim Anh

Tác giả : Đỗ Thị Bông ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thanh Hương, Phạm Kim Anh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 164, 44 tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 343.597076

Chủ đề : 1. Hợp đồng nông nghiệp -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Luật kinh tế -- Việt Nam. 4. Luật thương mại -- Việt Nam. 5. Nông dân -- Tình trạng pháp lý, luật pháp… -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28642
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28643 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top