loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Năng lực cảm xúc - xã hội của vị thành niên Việt Nam / Giang Thiên Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Văn Sơn

Tác giả : Giang Thiên Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Văn Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [16], 153, [97] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 155.5124

Chủ đề : 1. Cảm xúc ở người trưởng thành -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thanh thiếu niên -- Tâm lý học -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28639
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28640 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top