loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tìm hiểu nhân vật thần linh trong truyền thuyết người Việt qua văn xuôi trung đại / Nguyễn Hữu Kim Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Giang, Lê Hồng Phong

Tác giả : Nguyễn Hữu Kim Duyên ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Giang, Lê Hồng Phong

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 191, [51] tờ : bảng ; 30 cm

Số phân loại : 398.2209597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người Việt Nam -- Truyền thuyết. 3. Thần linh -- Việt Nam. 4. Truyện dân gian -- Việt Nam. 5. Truyền thuyết -- Việt Nam. 6. Văn học dân gian Việt Nam. 7. Văn xuôi Việt Nam. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28636
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28637 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top