loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật canh tác ngô (Zea mays L.) trên nền đất lúa chuyển đổi tại tỉnh Long An và Đồng Tháp / Đoàn Vĩnh Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quý Kha, Ngô Ngọc Hưng

Tác giả : Đoàn Vĩnh Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quý Kha, Ngô Ngọc Hưng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 166, clxvii-clxxii, xv, [91] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 633.15095978

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngô -- Giống cây trồng -- Việt Nam -- Đồng Tháp. 3. Ngô -- Giống cây trồng -- Việt Nam -- Long An. 4. Ngô -- Hạt giống -- Việt Nam -- Đồng Tháp. 5. Ngô -- Hạt giống -- Việt Nam -- Long An. 6. Ngô -- Trồng trọt -- Việt Nam -- Đồng Tháp. 7. Ngô -- Trồng trọt -- Việt Nam -- Long An. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28633
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28634 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top