loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự liên quan đến nhiều tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Thị Minh Trâm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Độ

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Trâm ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Văn Độ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 173, [149] tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 345.59704

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Luật hình sự -- Việt Nam. 3. Tố tụng hình sự -- Việt Nam. 4. Trách nhiệm hình sự -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28627
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 28628 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top