loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tác động của cấu trúc vốn đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Phạm Thị Hồng Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà, Bùi Đan Thanh

Tác giả : Phạm Thị Hồng Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Đoàn Thanh Hà, Bùi Đan Thanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 148, [46] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.041509597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 3. Vốn ngân hàng -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân LA 28621
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân LA 28622 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top