loading

Sách, tuyển tập

Tình thầy : ghi lại những kỷ niệm thân yêu với Thầy - Thiền sư Thích Nhất Hạnh / Chân Hội Nghiêm

Tác giả : Chân Hội Nghiêm

Nhà xuất bản : Thế giới ; T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 157 tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786043651041

Số phân loại : 294.3927092

Chủ đề : 1. Thích Nhất Hạnh, 1926-2022. 2. Phật giáo thiền phái -- Việt Nam. 3. Thiền sư -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 695/2023
(2266)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 696/2023
(2267)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top