loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu so sánh kết quả sớm của phẫu thuật cắt dây thần kinh X toàn bộ và cắt hang vị với phẫu thuật cắt 2/3 dạ dày kinh điển điều trị loét tá tràng / Trần Đức Quý

Tác giả : Trần Đức Quý

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 617.5541

Chủ đề : 1. Cắt dạ dày -- Tóm tắt. 2. Dạ dày -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Tá tràng -- Loét -- Điều tr -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 11259
Phục vụ đọc tại chỗ
Top