loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình giải tích. : T.1 : Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến và nhiều biến

Tác giả : Trần Đức Long, Hoàng Quốc Toàn, Nguyễn Đình Sang

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 235 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 515.70711

Chủ đề : 1. Giải tích toán học -- Giáo trình. 2. Phép tính tích phân -- Giáo trình. 3. Phép tính vi phân -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 644/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 645/2002
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top