loading

Sách, tuyển tập

Người lính, nghiệp thầy / Nguyễn Tiến Hùng

Tác giả : Nguyễn Tiến Hùng

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 223 tr. : chân dung, tranh ảnh màu ; 21 cm

ISBN : 9786043770544

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Nguyễn Tiến Hùng, 1943-. 2. Giáo viên -- Việt Nam -- Tiểu sử. 3. Người lính -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 543/2023
(13850/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 544/2023
(13850/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top