loading

Sách, tuyển tập

Quận 5 sau 10 năm giải phóng : 1975-1985 / [Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 5] cộng tác viên

Tác giả : [Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 5] cộng tác viên

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1985

Nơi xuất bản : [T.P. Hồ Chí Minh]

Mô tả vật lý : 84 tr. : minh họa màu ; 19 cm

Số phân loại : 915.9779

Chủ đề : 1. Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Điều kiện kinh tế -- 1975-1985. 2. Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Điều kiện xã hội -- 1975-1985. 3. Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) -- Lịch sử -- 1975-1985.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 3169
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top