loading

Sách, tuyển tập

가방 안에 든 게 뭐야 : 빅북 / 김상근

Tác giả : 김상근

Nhà xuất bản : 한림출판사

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [34] tr. : tranh vẽ màu ; 37 x 38 cm

ISBN : 9788970948430

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 1867
Phục vụ đọc tại chỗ
Top