loading

Sách, tuyển tập

바리데기 : 빅북 / 송언, 변해정

Tác giả : 송언, 변해정

Nhà xuất bản : 한림출판사

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [33] tr. : tranh vẽ màu ; 35 x 47 cm

ISBN : 9788970948478

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 1865
Đang xử lý kỹ thuật
Top