loading

Sách, tuyển tập

악어 우리나의 버스놀이 : 빅북 / 채인선, 최은주

Tác giả : 채인선, 최은주

Nhà xuất bản : 한림출판사

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 서울

Mô tả vật lý : [32] tr. : tranh vẽ màu ; 37 x 41 cm

ISBN : 9788970948577

Số phân loại : 895.73

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 1859
Đang xử lý kỹ thuật
Top