loading

Sách, tuyển tập

Nam Phong tạp chí : vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nhiều tác giả ; Đoàn Ánh Dương biên soạn, tuyển chọn

Tác giả : Nhiều tác giả ; Đoàn Ánh Dương biên soạn, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043900668

Số phân loại : 305.409597

Chủ đề : 1. Phụ nữ -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 334/2023
(2596/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 335/2023
(2596/10)
Đang được mượn
Top