loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Transition metal-free synthesis and functionalization of 5- and 6-membered heterocyclic compounds / Huỳnh Văn Tiến ; Supervisor : Phan Thanh Son Nam

Tác giả : Huỳnh Văn Tiến ; Supervisor : Phan Thanh Son Nam

Nhà xuất bản : Ho Chi Minh city University of Technology

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh city

Mô tả vật lý : xii, 182, [41] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 660

Chủ đề : 1. Hợp chất dị vòng. 2. Kỹ thuật hóa học. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Xúc tác kim loại chuyển tiếp. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28538
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28539 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top