loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tính chất điện tử và quang-từ của một số hệ đơn lớp hai chiều có cấu trúc tương tự Graphene / Đỗ Mười ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hiếu, Huỳnh Vĩnh Phúc

Tác giả : Đỗ Mười ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hiếu, Huỳnh Vĩnh Phúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 124, P.10, [23] tờ : sơ đồ, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 620.115

Chủ đề : 1. Cấu trúc lớp (Chất rắn). 2. Graphene -- Thuộc tính điện. 3. Graphene -- Thuộc tính quang học. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Vật liệu cấu trúc Nano. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28534
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28535 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top