loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý sự thay đổi trong hoạt động dạy học thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Long Giao ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Vị, Nguyễn Thành Nhân

Tác giả : Nguyễn Long Giao ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Huy Vị, Nguyễn Thành Nhân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 204, PL115, [54] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 373.59779

Chủ đề : 1. Công nghiệp 4.0 -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giáo dục trung học -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Thay đổi chương trình giảng dạy -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Trường trung học -- Quản lý -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28528
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28529 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top