loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giải pháp pháp lý thu hút hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng / Châu Phụng Chi ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Bích Thọ, Nguyễn Ngọc Sơn

Tác giả : Châu Phụng Chi ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Bích Thọ, Nguyễn Ngọc Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 165, xxv tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.59707

Chủ đề : 1. Cơ sở hạ tầng (Kinh tế học) -- Việt Nam. 2. Công nghiệp xây dựng -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 3. Đầu tư -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. Luật thương mại -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28519
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28520 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top