loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Giảm nghèo hộ gia đình phi nông nghiệp ở nông thôn vùng Đông Nam bộ / Nguyễn Thanh Long ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Phát

Tác giả : Nguyễn Thanh Long ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tấn Phát

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 155, [32] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 339.46095977

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Người nghèo -- Điều kiện kinh tế -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 3. Người nghèo -- Điều kiện xã hội -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 4. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ -- 2002-2020. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28516
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28517 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top