loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sự tham gia của các bên liên quan trong hoạt động du lịch tâm linh tại quần thể di tích núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang : tiếp cận và loại trừ / Dương Đức Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Kim Chuyên

Tác giả : Dương Đức Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Kim Chuyên

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 268, [49] : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.479159791

Chủ đề : 1. Di tính lịch sử -- Việt Nam -- An Giang -- Châu Đốc -- Núi Sam. 2. Du lịch tâm linh -- Việt Nam -- An Giang -- Châu Đốc. 3. Du lịch -- Việt Nam -- An Giang -- Châu Đốc. 4. Luận án -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28510
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 28511 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top